เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ ได้กำหนดจัดงาน "วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเมล็ดปาล์มงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศปานามา โดยกระทรวงการต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในปี พ.ศ. 2546 นำไปปลูกขยายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับงานหัตถกรรมของประชาชนในอนาคต

ปาล์มงาช้าง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phytelephas aequatorialis Spruce มีชื่อสามัญว่า Tagua และชื่อการค้าว่า Ivory nut palm หรือ vegetable ivory มีถิ่นกำเนิดและแพร่กระจายอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบลุ่มน้ำอเมซอน ประกอบด้วยประเทศ โบลิเวีย ปานามา เปรู เอกวาดอร์ โคลอมเบีย บราซิล และเวเนซูเอล่า ประโยชน์ของต้นปาล์มงาช้างสามารถใช้ได้ทั้งใบ ยอดอ่อน ผลอ่อน และเมล็ด ใบของปาล์มงาช้างใช้ทำเป็นเครื่องจักสาน ยอดอ่อนใช้เป็นอาหารได้ ส่วนเมล็ดนั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด น้ำในเมล็ดอ่อนดื่มแก้กระหาย เนื้อเมล็ดอ่อน รับประทานได้ มีรสชาติเหมือนเนื้อลูกตาล และเนื้อเมล็ดที่แก่เมื่อนำไปตากแห้งสามารถขัดขึ้นเงาสวยงาม นำมาทำเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ จี้ประดับ แหวน กระดุม และของตกแต่งบ้านได้ทำนองเดียวกับงาช้าง

11ปาล์มงาช้าง12

 

Tags: