วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย สวนหลวง ร.๙ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

 

Tags:

 
 

About the author

More posts by