ลั่นทมหัวลูกศร  ชื่อวิทยาศาสตร์   Plumeria pudica  Jacq.     วงศ์   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ  Bridal Bouquet Plumeria, White Frangipani, Fiddle Leaf Plumeria

            

ไม้พุ่ม สูง 2-2.5 เมตร มีน้ำยางสีขาวทุกส่วน  แตกกิ่งก้านมาก กิ่งมักตั้งขึ้นแนบกับลำต้นหลัก                ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแน่นใกล้ปลายยอด กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร รูปคล้ายช้อน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวยาว  ขอบใบเรียบ มีขนประปราย ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อกระจุก สีขาว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยมีก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่กว้าง  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปรี เบี้ยวเล็กน้อย  โคนกลีบสีเหลืองสด  เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอก รังไข่ใต้วงกลีบ ผลเป็นฝักคู่ ผลย่อยเป็นผลแห้งแตกแนวเดียว สีน้ำตาล เมล็ดแบนมีปีกบาง                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ช่วงออกดอกและติดผล    ตลอดปี

การกระจายพันธุ์                ปานามา โคลอมเบีย เวเนซูเอล่า  นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยได้ไม่นาน          

ประโยชน์                             ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในที่แล้ง แสงแดดจัด ดินระบายน้ำดี

การขยายพันธุ์                    ตอนกิ่ง

 

 

Tags: ,