ลั่นทมหัวลูกศร   Plumeria pudica  Jacq.   วงศ์  APOCYNACEAE ชื่อสามัญ    Bridal Bouquet Plumeria, White Frangipani, Fiddle Leaf Plumeria

ไม้พุ่ม สูง 2-2.5 เมตร มีน้ำยางสีขาวทุกส่วน  แตกกิ่งก้านมาก กิ่งมักตั้งขึ้นแนบกับลำต้นหลัก                ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแน่นใกล้ปลายยอด กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร รูปคล้ายช้อน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวยาว  ขอบใบเรียบ มีขนประปราย ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อกระจุก สีขาว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยมีก้านดอกยาว 1-1.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่กว้าง  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปรี เบี้ยวเล็กน้อย  โคนกลีบสีเหลืองสด  เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอก รังไข่ใต้วงกลีบ ผลเป็นฝักคู่ ผลย่อยเป็นผลแห้งแตกแนวเดียว สีน้ำตาล เมล็ดแบนมีปีกบาง                                                                   

ช่วงออกดอกและติดผล ตลอดปี การกระจายพันธุ์   ปานามา โคลอมเบีย เวเนซูเอล่า  นำเข้ามาปลูกในไทย  การขยายพันธุ์     ตอนกิ่ง

l1l2

 

Tags: