รางจืด  ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunbergia laurifolia Lindl.  วงศ์ ACANTHACEAE  สรรพคุณใช้ใบและเถาใช้ถอนพิษทั้งปวง รากและเถาแก้ร้อนในกระหายน้ำDSC_0163-1DSC_0193-1

 

Tags: