พู่อมร

พู่อมร

ชื่อวิทยาศาสตร์    Combretum constrictum (Benth.) Laws.

วงศ์ Combretaceae  

ชื่อสามัญ  Finger Lies on the ground, Powderpuff Combretum Monkey brush

ถิ่นกำเนิด   ถิ่นกำเนิดแอฟริกาเขตร้อน

 ลักษณะทั่วไป     ไม้พุ่มรอเลื้อย ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ถึงรูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-6 ซม. เส้นใบเด่นชัด ขอบใบเรียบ

            ดอกออกเป็นช่อกระจะแน่นเกิดตามปลายกิ่งหรือซอกใบตอนปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 5-10 ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาว กลีบดอกขนาดเล็ก สีแดง มี 5 กลีบ มีก้านชูเกสรเพศผู้สีแดงยาวโผล่พ้นกลีบดอกเด่นชัด

ผล รูปกระสวย มีสันตามยาวผล 5 สัน

 

ระยะเวลาออกดอกติดผล ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์                เพาะเมล็ด ตอนกิ่งและปักชำ

สภาวะเหมาะสม             ปลูกได้ดีในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดมาก ปลูกได้ในดินระบายน้ำได้ดี

ประโยชน์                       นิยมปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย ดอกสวยงามมาก

ปลูกอยู่บริเวณหน้าอาคารแสดงพรรณไม้ทะเลทราย สวนหลวง ร.๙

 

Tags:

 
 

About the author

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional