ชื่อวิทยาศาสตร์Petunia × hybrida   hort. ex E. Vilm.

ชื่อวงศ์: Solanaceae ชื่อสามัญ: Petunia  ชื่อพื้นเมือง: พิทูเนีย

ลักษณะทั่วไป:

ต้น  ไม้พุ่มล้มลุก สูงประมาณ 30 ซม.
ใบ  รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนอยู่ทั่วใบตามใบ ดอก  รูปกรวย ดอกมีทั้งชนิดดอกเดี่ยวหรือ ดอกซ้อน ออกตามซอกใบ  มีหลายสี

การดูแลรักษา:  ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี  ต้องการแสงมาก

การขยายพันธุ์:  เพาะเมล็ด

ถิ่นกำเนิด:  อเมริกาใต้

pp1p7 p5 p4 p3 p2 p1

 

Tags: ,