พรรณไม้ที่กำลังออกดอกอย่างสวยงามบริเวณซุ้มหน้าอาคารพรรณไม้ในร่ม สวนหลวง ร.๙

พวงหยก                               Strongylodon macrobotrys A.Gray

วงศ์                                       LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ                              Jade Vine

 

ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่นได้ในระดับสูง  ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ  ใบย่อย กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร  รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ   ดอกเป็นช่อกระจะ สีเขียว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร บางครั้งยาวถึง 3 เมตร ดอกย่อยจำนวนมาก ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ยาว 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง  กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนรูปไข่ โค้งหงายเป็นวง กลีบข้างรูปขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ปลายกลีบเรียว แหลมโค้งเป็นจะงอย เกสรเพศผู้ 10 อัน  ผลเป็นฝัก แบน ยาวถึง 15 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ด สีน้ำตาล มี 3-10 เมล็ด

 

ช่วงออกดอกและติดผล                    เดือนมกราคม-มีนาคม

การกระจายพันธุ์                                 ฟิลิปปินส์

ประโยชน์                                             ปลูกเป็นไม้เลื้อยประดับซุ้ม

การขยายพันธุ์                                  เพาะเมล็ด  ปักชำ

 

Phuang yok

Woody climber.  Leaves trifoliate, the middle leaflet largest; ovate to elliptic, 10-20 by 5-7 cm; glabrous, apex acute, base cuneate; margin entire.  Inflorescence large raceme, axillary, drooping, 50-70 cm long, many flowers.  Flowers jade-green colour, papilionaceous, 5-6 cm long; sepals pale purplish, cup-shaped; petals 5, irregular; standard upright, broadly ovate, bend backward; wings oblong; keels oblong, curved with beak; stamens 10.  Fruit a flat legume, 15 cm long, breaking off longitudinally when mature; seeds 3-10, brown colour.

 

 

 

 

 

Tags: