ผักคราดหัวแหวน ชื่อพฤกษศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen วงศ์ ASTERACEAE

ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดนอนถึงตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเป็นแบบดอกช่อกระจุกแน่น มีแต่ดอกกลาง สีเหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งเมล็ดล่อน 

ประโยชน์ : ใบ ดอก  แก้ปวดฟัน แก้ไข้

การกระจายพนธุ์ : อเมริกา และนำเข้ามาในประเทศไทย

นิเวศวิทยา : ป่าที่ชุ่มชื้น ที่ความสูงได้ถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ระยะเวลาออกดอกและติดผล : ออกดอกและติดผลตลอดทั้งปี

IM000428.JPG

 

Tags: