ประมวลภาพงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓

ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

หอรัชมงคล

 

 

Tags: