ประกวดราคางานปรับปรุงสระว่ายน้ำและทางเดินศูนย์กีฬาสวนหลวง ร.๙

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มีความประสงค์จะประกวดราคางานปรับปรุงสระว่ายน้ำและทางเดินศูนย์กีฬาสวนหลวง ร.๙