ปทุมมา

ปทุมมา  Curcuma alismatifolia Gagnap.

ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE

ไม้ล้มลุก สูง 50-80 ซม. ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ใบ เดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 10-15 ซม. ยาว 18-25 ซม. ปลายและโคนใบแหลม  ดอกออกเป็นช่อ ประกอบด้วยใบประดับสีชมพูหรือขาว เรียงเวียน ซ้อนกันแน่น ใบประดับด้านล่างสีเขียวอมชมพู ด้านบนมีขนาด ใหญ่กว่า สีชมพูสด กลีบรองดอกรูปกรวย ยาว 8-12 มม. กลีบดอก เป็นหลอด ยาว 15-18 มม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก รูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง สีขาวหรือม่วง ตรงกลางกลีบบริเวณโคนมีประสีเหลือง เกสรผู้ 1 อัน อับเรณูที่โคนมีเดือยสั้น รังไข่ผิวเกลี้ยง ผล รูปไข่ ผิวเกลี้ยง

การกระจายพันธุ์   ต่างประเทศพบแถบอินโดจีน ลาว กัมพูชา ประเทศไทย พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามป่าเต็งรังมักขึ้นตามที่โล่ง ในดินปนทรายที่ชุ่มน้ำ ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม

 

Tags: ,

 
 

About the author

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional