บัวสาย ‘Purple Joy’

บัวสายเพอเพิลจอย

ชื่อวิทยาศาสตร์     Nymphaea ‘Purple Joy’ 

วงศ์  Nymphaeaceae

ลำต้นเป็นเหง้ารากอวบหนาสีขาว ใบเดี่ยวรูปไข่ ฐานใบหยักเว้า ขอบใบหยักแหลม ผิวใบเรียบ  ดอกเดี่ยว ก้านดอก (peduncle) ส่งดอกขึ้นมาชูเหนือน้ำ ก้านใบและก้านดอกมีลักษณะเหมือนกัน   กลีบดอกจำนวนมาก  สีขาวปลายสีม่วงน้ำเงิน เรียงซ้อนกันหลายชั้น เกสรเพศผู้เรียงซ้อนกันรอบฐานรังไข่ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก  รังไข่อยู่เหนือชั้นกลีบดอก ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) ติดอยู่ด้านบนของรังไข่ เป็นบัวลูกผสมปลูกอยู่บริเวณสวนบัวเบญจพรรณสวนหลวง ร.๙

 
 
 

About the author

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional