สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อบัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ว่า “บัวควีนสิริกิติ์”  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕       และเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้ให้กับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร      สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่   และสวนหลวง ร.๙   ในงานสีสันพรรณไม้เทิดไท้ บรมราชินีนาถ  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ   

บัวควีนสิริกิติ์ Nymphaea ‘Queen Sirikit’ เป็นบัวที่สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามให้บัวลูกผสมพันธุ์ใหม่     ซึ่งทำการผสมพันธุ์โดย นายไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   สถาบันวิจัยยาง   กรมวิชาการเกษตร     ซึ่งเป็นนักผสมพันธุ์บัวที่มีชื่อเสียงระดับโลก     เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งทั้งในและนอกประเทศ     

บัวควีนสิริกิติ์เป็นบัวลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสกุลย่อย(intersubgeneric) ระหว่างสกุลย่อย Nymphaea  (บัวเขตอบอุ่น)  กับสกุลย่อย  Brachyceras  (บัวผัน)     โดยใช้บัวเขตอบอุ่นพันธุ์เพอรี่ส์ไฟรโอปอล  (Perry's Fire Opal) เป็นต้นแม่   และใช้บัวผันพันธุ์นางกวักฟ้าเป็นต้นพ่อ ได้ลูกผสมที่มีกลีบดอก 2 สี คือส่วนปลายกลีบดอกมีสีม่วง โคนกลีบดอกมีสีขาว ส่วนกลีบเลี้ยงมีสีขาวอมเขียว   สีดอกของบัวลูกผสมนี้มีสีม่วง ถือได้ว่าเป็น “สีใหม่” ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในบัวเขตอบอุ่น   นอกจากนี้บัวลูกผสมต้นนี้ยังสามารถแตกหน่อและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ

 

 

Tags: