นักศึกษาฝึกงานในสวนหลวง ร.๙

ทางสวนหลวง ร.๙ ได้รับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนจำนวน ๔ คน จากภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ระหว่างวันที่ ๕-๒๓ มีนาคมที่ผ่านมา