ช่วงนี้ผู้ที่มาเที่ยวในสวนหลวง คงจะได้ชื่นชมกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ออกดอกสีชมพูสะพรั่ง แล้วก็ร่วงหล่นตรงบริเวนโคนต้นอย่างสวยงาม เราก็มาทำความรู้จักกับต้นไม้ต้นนี้กัน

 

ชื่อสามัญ    Pink Tecoma

ชื่อวิทยาศาสตร์     Tabebuia rosea    (Bertol.) DC.                         

วงศ์   BIGNONIACEAE

ชื่ออื่นๆ    ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (กรุงเทพ ฯ)ตาเบบูย่า

 

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง  สูงราว 8-10 เมตร   กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น    ทิ้งใบในฤดูหนาว  จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน  ช่อละ ๕-๘ ดอก  ดอกย่อยโคนดอกเป็นหลอดยาว ปลายดอกบานออกเป็น ๕ กลีบ  กลีบดอกบาง ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย  จะเห็นดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นกระจายอยู่รอบๆ ต้น  งดงามพอๆ กับที่บานอยู่บนต้น  ผลเป็นฝักรูปเรียวยาว เมล็ดจำนวนมากมีปีกบางใส

 

Tags: