จุดเทียนชัยถวายพระพรวันที่ 5 ธันวาคม ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙