รถโบราณ

คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ได้จัดงานแสดงรถโบราณ ที่บริเวณสนามราษฎร์ สวนหลวง ร,๙ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

Tags: