งานแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนหลวง ร.๙ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558

P1870592P1870175 P1870226 P1870261 P1870925 P1870990 P1880361 P1880427 P1880430 P1880253 P1880468 P1870592