งานเทิดพระอัฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557เรือใบ2

เรือใบ1

เรือใบ8

 

 

เรือใบ9 เรือใบ7 เรือใบ6 เรือใบ5 เรือใบ3 เรือใบ4

 

 

Tags: ,