งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 26

8r 8q 9q 11q 7q 6q 5-2 4w 4k 3q 2w 3t 2-2 2n2

 

1