กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

                                                                                                      ทำบุญวันที่ 1 ธันวาคม

 

 

                                                                                             ร้านจำหน่ายของที่ระลึกในสวน

                                                                                                        ร้านจำหน่ายต้นไม้

                                                                                                 ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย

 

                                                                                                         การจัดสวนแนวตั้ง

บรรยากาศในงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,