วันที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร1451978443554

 

1451978461939 14519784258991451978454716