มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

dji_0029black%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad

 

Tags: