จุฬาลงกรณ์

 

กุหลาบจุฬาลงกรณ์ ชื่อวิทยาศาสตร์   Rosa  Hybrid  วงศ์  Rosaceae

กุหลาบจุฬาลงกรณ์จัดอยู่ในกลุ่ม "กุหลาบสมัยเก่า" (Old Garden Roses)   ที่มาของชื่อกุหลาบต้นนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือ พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ทำบุญ 100 วัน "เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ว่า ทางด้านไม้ดอกนั้น ได้ทรงปลูกไม้ดอกไม้ใบทุกชนิด โดยเฉพาะในเรื่องของกุหลาบแล้ว พระองค์ทรงเป็น สมาชิกสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ ทางสมาคมได้ส่งกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ มาถวายเป็นประจำทุกปี กุหลาบพันธุ์ที่พระองค์โปรดที่สุดนั้น ได้ทรงตั้งชื่อเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า "จุฬาลงกรณ์"

 ลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือไม้ทอดเลื้อย ลำต้นไม่มีหนาม  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 5-9 ใบ  ดอกเดี่ยวหรือช่อดอก มีฐานรองดอกรูปถ้วย (hypanthium)  ส่วนของกลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ติดอยู่ที่ขอบฐานรองดอกรูปถ้วย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีชมพูจำนวนมาก ขนาดดอก 12-15 ซม. มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียจำนวนมาก   มีกลิ่นหอมจัด เจริญเติบโตเร็ว 

 

Tags: