กิจกรรม -การแต่งงาน ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙

การจัดงานแต่งงาน ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ 

ติดต่อที่สำนักงานสวนหลวง ร.๙ โทร.02-3281385-6  อัตราค่าใช้บริการ 27,000 บาท/วัน/ครั้ง