การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล) 

ติดต่อที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. 02-3281385-86 อัตราค่าใช้บริการ 5,000 บาท/วัน/ครั้ง

 

 

 

 

Tags: