เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายพระพรโดยคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับหัวหน้าสวนหลวง  ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป

2316

14 12 25 21

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป 

8 7 6 5 4 3 2 115

แจกต้นไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ต้นมะลิ และสมุนไพรหลายชนิด 

13 10 9

การแสดงดนตรีในสวน โดยวงดนตรีของกรุงเทพมหานคร 

19 22

การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ 

24 17 18

 

Tags: