กำจาย     Caesalpinia digyna Rottler

วงศ์  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEA

ชื่อสามัญ              Teripof plant

 

ไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมแข็ง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ เรียงสลับ  ก้านใบยาว 14-22 เซนติเมตร มีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อน หูใบเรียวแคบ ร่วงง่าย ใบย่อย 20-30 ใบ เรียงตรงข้าม กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักห่าง ๆ มีขน  ดอกเป็นช่อกระจะ สีเหลือง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 15-20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 4-6 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก  กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน อับเรณูสีน้ำตาล ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูสีเขียว ยาว 0.8-1 เซนติเมตร มีขนสีขาว รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเป็นฝักแบบถั่ว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร เมล็ด กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร สีน้ำตาลเข้ม เกลี้ยง 

 

Tags: , ,