กระดังงาไทย

กระดังงาไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata

วงศ์  ANNONACEAE

ชื่ออื่น  สะบันงา, Ylang-ylang tree

ลักษณะพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น สูง 5-15 ม.   ใบเดี่ยว  เรียงสลับระนาบเดียว  กว้าง 5-7 ซม. ยาว 9-20 ซม.  รูปรี หรือรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบกลม  ขอบใบเรียบ เป็นคลื่น   ดอกแบบช่อกระจุกสั้นๆ  สีเหลือง  มีกลิ่นหอมมาก  ออกที่ซอกใบและรอยแผลใบ  กลีบเลี้ยงแยก 3 กลีบ  กลีบดอกแยก 6 กลีบ  เกสรเพศผู้จำนวนมาก  รังไข่เหนือวงกลีบจำนวนมาก   ผลกลุ่ม ผลคล้ายผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีส้มแดง

ช่วงเวลาออกดอก  ออกดอกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งปี

การกระจายพันธุ์  อินเดีย จีน พม่า ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย

ประโยชน์  พืชสมุนไพร  และไม้ประดับ

สรรพคุณ  ใบ เนื้อไม้ ยาขับปัสสาวะ   ดอก ปรุงยาหอม แก้ลมวิงเวียน จัดอยู่ในเกสรทั้งเจ็ด

บริเวณที่ปลูก  สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด  ปักชำกิ่ง  สามารถปลูกบริเวณที่มีแสงแดดจัด