• เหลืองอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia chrysantha Nichols. วงศ์ Bignoniaceae ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-9 เมตร เรือนยอดทึบ ใบประกอบแบบฝ่ามือซึ่งประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ใบมีขนนุ่ม ดอกช่อ แบบช่อกระจุกๆ ละ 3-10 ดอก ดอกสีเหลืองใส กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน […]

  เหลืองอินเดีย

  เหลืองอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia chrysantha Nichols. วงศ์ Bignoniaceae ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-9 เมตร เรือนยอดทึบ ใบประกอบแบบฝ่ามือซึ่งประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ใบมีขนนุ่ม ดอกช่อ แบบช่อกระจุกๆ ละ 3-10 ดอก ดอกสีเหลืองใส กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน […]

 • ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า) ๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. […]

  การใช้สถานที่ในสวนหลวง ร.๙

  ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า) ๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. […]

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:  Petunia × hybrida   hort. ex E. Vilm. ชื่อวงศ์: Solanaceae ชื่อสามัญ: Petunia  ชื่อพื้นเมือง: พิทูเนีย ลักษณะทั่วไป: ต้น  ไม้พุ่มล้มลุก สูงประมาณ 30 ซม. ใบ  รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนอยู่ทั่วใบตามใบ […]

  พิทูเนีย

  ชื่อวิทยาศาสตร์:  Petunia × hybrida   hort. ex E. Vilm. ชื่อวงศ์: Solanaceae ชื่อสามัญ: Petunia  ชื่อพื้นเมือง: พิทูเนีย ลักษณะทั่วไป: ต้น  ไม้พุ่มล้มลุก สูงประมาณ 30 ซม. ใบ  รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนอยู่ทั่วใบตามใบ […]