• ชื่อวิทยาศาสตร์ Crinum x amabile Donn ex Ker Gawl. วงศ์ AMARYLLIDACEAE ชื่ออื่น Giant lily ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีหัวใต้ดิน แบบหัวหอมขนาดใหญ่สูง 1-1.2 เมตรใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปใบดาบ กว้าง 10-15 ซม. ยาวประมาณ 1 เมตรปลายใบแหลมโคนใบเป็นกาบขอบใบเรียบดอกแบบช่อซี่ร่ม สีชมพูแดง ออกที่ซอกใบมีกลิ่นหอมมากกลีบรวมรูปแถบ  เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดบนหลอดกลีบดอกรังไข่ใต้วงกลีบผลสด ช่วงเวลาออกดอก  ออกดอกฤดูหนาว การกระจายพันธุ์ […]

    พลับพลึงดอกแดง

    ชื่อวิทยาศาสตร์ Crinum x amabile Donn ex Ker Gawl. วงศ์ AMARYLLIDACEAE ชื่ออื่น Giant lily ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีหัวใต้ดิน แบบหัวหอมขนาดใหญ่สูง 1-1.2 เมตรใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปใบดาบ กว้าง 10-15 ซม. ยาวประมาณ 1 เมตรปลายใบแหลมโคนใบเป็นกาบขอบใบเรียบดอกแบบช่อซี่ร่ม สีชมพูแดง ออกที่ซอกใบมีกลิ่นหอมมากกลีบรวมรูปแถบ  เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดบนหลอดกลีบดอกรังไข่ใต้วงกลีบผลสด ช่วงเวลาออกดอก  ออกดอกฤดูหนาว การกระจายพันธุ์ […]

  • วันที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร  

    งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ สวนหลวง ร.๙

    วันที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ และประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร  

  • งานแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนหลวง ร.๙ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558