• พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ สวนหลวง ร.๙   ทางสวนหลวง ร.๙ ได้ทูลเชิญปลูกต้นมะม่วง บริเวณลานจอดรถด้านถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙    

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนหลวง ร.๙

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ สวนหลวง ร.๙   ทางสวนหลวง ร.๙ ได้ทูลเชิญปลูกต้นมะม่วง บริเวณลานจอดรถด้านถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙    

 • เหงือกปลาหมอดอกม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ilicifolius L. วงศ์ ACANTHACEAE ชื่ออื่นSea holly ไม้พุ่มสูง 1-1.2 เมตรใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปขอบขนาน รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบหยักฟันเลื่อยลึก ห่างๆ และปลายพูเป็นหนามแข็ง ดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายยอดสีน้ำเงินอมม่วงมีใบประดับย่อยรองรับดอก 1 คู่ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงสลับตั้งฉาก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายผายเป็นรูปลิ้น ปลายแยกเป็นกลีบขนาดเล็ก 3 กลีบ […]

  เหงือกปลาหมอดอกม่วง

  เหงือกปลาหมอดอกม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ilicifolius L. วงศ์ ACANTHACEAE ชื่ออื่นSea holly ไม้พุ่มสูง 1-1.2 เมตรใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปขอบขนาน รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบหยักฟันเลื่อยลึก ห่างๆ และปลายพูเป็นหนามแข็ง ดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายยอดสีน้ำเงินอมม่วงมีใบประดับย่อยรองรับดอก 1 คู่ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงสลับตั้งฉาก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายผายเป็นรูปลิ้น ปลายแยกเป็นกลีบขนาดเล็ก 3 กลีบ […]

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 พระเจ้าห้าพระองค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe วงศ์ ANACARDIACEAE ชื่ออื่น สะกวน แสนตาล้อม ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบ สูง ได้ถึง 43(55) ม.ใบประกอบขนนกปลายคี่ รูปขอนขนานแกมรูปรี […]

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ณ สวนหลวง ร.๙

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 พระเจ้าห้าพระองค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe วงศ์ ANACARDIACEAE ชื่ออื่น สะกวน แสนตาล้อม ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบ สูง ได้ถึง 43(55) ม.ใบประกอบขนนกปลายคี่ รูปขอนขนานแกมรูปรี […]

0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเปิดสวนสมุนไพร สวนหลวง ร.๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  med plant garden20-5-2015

เวลา 17.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงพลับพลาพิธี บริเวนสวนสมุนไพร ทรงเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนและซุ้มนิทรรศการพืชสมุนไพรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

med plant garden20-5-2015-2

0

เชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙

ป้ายเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  โดยจะเสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ P1740580-p P1740598-p P1740403-p P1740401-p P1740585-p P1740400-p P1740452-p