0

กุ่ยช่ายม่วง

กุ่ยช่ายม่วง Tulbaghia violacea Harv. วงศ์ AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่น Society Garlic

 

สรรพคุณ    หัว ใบ แก้ไข้ หอบหืด วัณโรค ลดควำมดันโลหิต      แก้ปวดท้อง โรคกระเพำะ โรคลำไส้

DSC_0164

 
0

สวนหลวง ร.๙ ร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สวนหลวง ร.๙ ร่วมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

1P1730052

1P1730069

1P1730149

1P1730054