• ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙ ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอรัชมงคล ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ – เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๑ – เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร – เวลา ๑๘.๓๐- ๒๒.๐๐ น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒ -เวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร […]

   
 • บรรพชา

  ปวงประชาร่วมใจ บรรพชา-อุปสมบทหมู่ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

  มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และวัดปากบ่อ ได้จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ วันที่ ๒๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

   
 • ดาวเรือง

  ดอกดาวเรืองในสวนหลวง ร.๙

  มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และกรุงเทพมหานคร ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่งในบริเวณต่างๆ ของสวนหลวง ร.๙ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ ๙

   
 
 
 
 • ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙ ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอรัชมงคล ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ – เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๑ – เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร – เวลา ๑๘.๓๐- ๒๒.๐๐ น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒ -เวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร […]

 • การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.๙

 • ปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2559

 • สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์