• ผักคราดหัวแหวน ชื่อพฤกษศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen วงศ์ ASTERACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดนอนถึงตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเป็นแบบดอกช่อกระจุกแน่น มีแต่ดอกกลาง สีเหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งเมล็ดล่อน  ประโยชน์ : ใบ ดอก  แก้ปวดฟัน แก้ไข้ การกระจายพนธุ์ : อเมริกา และนำเข้ามาในประเทศไทย นิเวศวิทยา : ป่าที่ชุ่มชื้น […]

  ผักคราดหัวแหวน

  ผักคราดหัวแหวน ชื่อพฤกษศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen วงศ์ ASTERACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดนอนถึงตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเป็นแบบดอกช่อกระจุกแน่น มีแต่ดอกกลาง สีเหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งเมล็ดล่อน  ประโยชน์ : ใบ ดอก  แก้ปวดฟัน แก้ไข้ การกระจายพนธุ์ : อเมริกา และนำเข้ามาในประเทศไทย นิเวศวิทยา : ป่าที่ชุ่มชื้น […]

 • รางจืด  ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunbergia laurifolia Lindl.  วงศ์ ACANTHACEAE  สรรพคุณใช้ใบและเถาใช้ถอนพิษทั้งปวง รากและเถาแก้ร้อนในกระหายน้ำ

  รางจืด

  รางจืด  ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunbergia laurifolia Lindl.  วงศ์ ACANTHACEAE  สรรพคุณใช้ใบและเถาใช้ถอนพิษทั้งปวง รากและเถาแก้ร้อนในกระหายน้ำ

 • งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2557 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

  งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27

  งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2557 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

0

งานเทิดพระอัฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานเทิดพระอัฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557เรือใบ2

เรือใบ1

เรือใบ8

 

 

เรือใบ9 เรือใบ7 เรือใบ6 เรือใบ5 เรือใบ3 เรือใบ4

 

0

เดิน-วิ่งในงานพรรรไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27 จัดให้มีงานเดิน-วิ่ง การกุศล 87 พรรษามหาราชา  ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

2

 

43 1