• กุ่ยช่ายม่วง Tulbaghia violacea Harv. วงศ์ AMARYLLIDACEAE ชื่ออื่น Society Garlic   สรรพคุณ    หัว ใบ แก้ไข้ หอบหืด วัณโรค ลดควำมดันโลหิต      แก้ปวดท้อง โรคกระเพำะ โรคลำไส้  

  กุ่ยช่ายม่วง

  กุ่ยช่ายม่วง Tulbaghia violacea Harv. วงศ์ AMARYLLIDACEAE ชื่ออื่น Society Garlic   สรรพคุณ    หัว ใบ แก้ไข้ หอบหืด วัณโรค ลดควำมดันโลหิต      แก้ปวดท้อง โรคกระเพำะ โรคลำไส้  

 • สวนหลวง ร.๙ ร่วมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

  สวนหลวง ร.๙ ร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  สวนหลวง ร.๙ ร่วมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

 • ผักคราดหัวแหวน ชื่อพฤกษศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen วงศ์ ASTERACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดนอนถึงตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเป็นแบบดอกช่อกระจุกแน่น มีแต่ดอกกลาง สีเหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งเมล็ดล่อน  ประโยชน์ : ใบ ดอก  แก้ปวดฟัน แก้ไข้ การกระจายพนธุ์ : อเมริกา และนำเข้ามาในประเทศไทย นิเวศวิทยา : ป่าที่ชุ่มชื้น […]

  ผักคราดหัวแหวน

  ผักคราดหัวแหวน ชื่อพฤกษศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen วงศ์ ASTERACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดนอนถึงตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเป็นแบบดอกช่อกระจุกแน่น มีแต่ดอกกลาง สีเหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งเมล็ดล่อน  ประโยชน์ : ใบ ดอก  แก้ปวดฟัน แก้ไข้ การกระจายพนธุ์ : อเมริกา และนำเข้ามาในประเทศไทย นิเวศวิทยา : ป่าที่ชุ่มชื้น […]

0

รางจืด

รางจืด  ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunbergia laurifolia Lindl.  วงศ์ ACANTHACEAE  สรรพคุณใช้ใบและเถาใช้ถอนพิษทั้งปวง รากและเถาแก้ร้อนในกระหายน้ำDSC_0163-1DSC_0193-1

0

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2557 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

งาน0งาน2งาน1งาน9งาน7งาน6งาน5งาน8งาน4งาน3