• เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายพระพรโดยคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับหัวหน้าสวนหลวง  ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  แจกต้นไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ต้นมะลิ และสมุนไพรหลายชนิด  […]

  กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2559

  เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายพระพรโดยคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับหัวหน้าสวนหลวง  ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  แจกต้นไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ต้นมะลิ และสมุนไพรหลายชนิด  […]

 • เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ ได้กำหนดจัดงาน "วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเมล็ดปาล์มงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศปานามา โดยกระทรวงการต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในปี พ.ศ. 2546 นำไปปลูกขยายพันธุ์ […]

  “วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง” วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนหลวง ร.๙

  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ ได้กำหนดจัดงาน "วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเมล็ดปาล์มงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศปานามา โดยกระทรวงการต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในปี พ.ศ. 2546 นำไปปลูกขยายพันธุ์ […]

 • สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เชิญชมปทุมมาบานสะพรั่งในสวน รวมทั้งชมสวนสับปะรดสีนานาพันธุ์ ช่วงเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายรับแจกพรรณไม้ มะลิและสมุนไพรนานาชนิด  ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนหลวง ร.๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงามและอลังการ เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและได้จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม […]

  สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

  สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เชิญชมปทุมมาบานสะพรั่งในสวน รวมทั้งชมสวนสับปะรดสีนานาพันธุ์ ช่วงเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายรับแจกพรรณไม้ มะลิและสมุนไพรนานาชนิด  ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนหลวง ร.๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงามและอลังการ เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและได้จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม […]

0

ผักเชียงดา

ผักเชียงดา  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnema inodorum (Lour.) Decne.วงศ์  APOCYNACEAE

ไม้เลื้อยพัน มีน้ำยางขาว   ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้าม  รูปรีแกมหัวใจ กว้างประมาณ 7 ซม. ยาว 12-14 ซม.  ปลายใบแหลม มักเป็นติ่งสั้น  โคนใบรูปหัวใจตื้น มีต่อมเป็นหนามสั้นที่โคน  เส้นกลางใบ สีดำ ก้านใบยาวประมาณ 3 ซม. ใบแก่สีเหลือง  ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม   ดอกแบบช่อกระจุก สีเขียวอ่อน  กลีบเลี้ยงแยก 5 กลีบ  กลีบดอกเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก  รังไข่เหนือวงกลีบ   ผลกลุ่ม เป็นฝักคู่

การกระจายพันธุ์  อินเดีย เนปาล จีน ไทย เวียตนาม ฟิลิปปินส์

ประโยชน์  พืชสมุนไพร และพืชอาหาร

สรรพคุณ  น้ำคั้นใบ ใช้ทา หรือต้มอาบ แก้อาการบวม หรือแผลพุพองตามร่างกาย

การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง  สามารถปลูกบริเวณที่มีแสงแดดจัด

P1940377-1

P1940425-1

0

ยี่โถ

ยี่โถ ชื่อวิทยาศาสตร์  Nerium oleander L.วงศ์  APOCYNACEAEชื่ออื่น  Oleander

ลักษณะพฤกษศาสตร์ 

ไม้พุ่ม สูง 5-6 ม.  มีน้ำยางใส   ใบเดี่ยว  เรียงรอบข้อ แต่ละข้อมี 3 ใบ  ใบรูปแถบแคบยาว ยาว 15-17 ซม.  ปลายใบแหลม  โคนใบกลมหรือแหลม  ขอบใบเรียบ   ดอกแบบช่อกระจุกที่มีดอกข้าง 1 ดอก  สีชมพู ขาว แดง ส้ม มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน พันธุ์ดอกซ้อนมักมีกลิ่นหอม  กลีบเลี้ยง 5 กลีบ  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด หลอดกลีบดอกมีโคนแคบ ช่วงปลายผาย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ และตั้งฉากกับหลอดดอก  เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก  รังไข่เหนือวงกลีบ   ผลกลุ่ม มี 2 ผลย่อย ผลแห้งแตกแนวเดียว  เมล็ดมีพู่ขนสีน้ำตาลอ่อน  

ช่วงเวลาออกดอก  ออกดอกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งปี

การกระจายพันธุ์  เมดิเตอร์เรเนียน

ประโยชน์  ไม้ประดับ

สรรพคุณ  ราก เปลือกต้น เมล็ด เป็นพิษต่อหัวใจ ใบ ทำให้อาเจียน

บริเวณที่ปลูก  แปลงพืชมีพิษ

การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง  สามารถปลูกบริเวณที่มีแสงแดดจัด

27กพ52 150-1DSC_0717-1